Zvolte si oblast:

Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Fakta o projektu:
Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému
Konečný příjemce: Policejní prezidium ČR
Partneři projektu z donorských států: -
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: NF-MV-PDP-003-2020
Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR
Fáze realizace projektu: 1.10.2020 - 31.12.2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 944 610 Kč
Místo realizace projektu: Praha
Webové stránky: https://www.policie.cz/clanek/pdp-3-zlepseni-vyuzitelnosti-udaju-v-ramci-policejniho-informacniho-systemu.aspx

Stručné shrnutí projektu:

Projekt má za cíl zefektivnit mezinárodní a vnitrostátní policejní spolupráci zlepšením využívání informačních systémů v rámci Policie ČR, které jsou nástroji pro sdílení dat na národní i mezinárodní úrovni, zejména pak Schengenský informační systém (SIS II). Další součástí projektu je vývoj elektronického registračního systému pro psychologická vyšetření a zefektivnění provádění těchto vyšetření díky pořízení specializovaného psychodiagnostického SW.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

Mezinárodní spolupráce v rámci SIS II:

  • Školení na SIS II pro příslušníky Policie ČR
  • Workshopy pro odborníky a specialisty
  • Školení pro IT specialisty
  • Vypracování analýzy, aktualizace a údržba IS EVIN
  • Nákup a dodávky neinvestiční IT technologie

Elektronická registrace psychologických záznamů policistů a rozvoj vzájemné podpory:

  • Příprava technické specifikace pro vývoj nového psychologického informačního systému
  • Vývoj informačního systému pro psychology a jeho instalace
  • IT konzultace během vývoje IS pro psychology
  • Školení pro uživatele systému
  • Dodávka softwaru pro policejního psychologa (softwarové programy pro percepci a kognitivní funkce)