Zvolte si oblast:

Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Fakta o projektu:
Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy
Konečný příjemce: Policejní prezidium ČR
Partneři projektu z donorských států: Obvodní policejní ředitelství Oslo, Odbor prevence kriminality, Zpravodajství veřejného pořádku
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: NF-MV-PDP-004-2020
Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR, zástupci veřejných institucí na národní a regionální úrovni
Termín realizace projektu: 1.7.2020 - 29.2.2024
Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 096 317 Kč
Webové stránky: https://www.policie.cz/clanek/norske-fondy-2014-2021.aspx   

Stručné shrnutí projektu:

Mezinárodní aktivity přispějí k posílení výměny informací a policejního vzdělávání v současných trendech a hrozbách, zvýšení schopnosti Policie ČR reagovat přiměřeně na potřeby globální mezinárodní spolupráce a posílení komunikace mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecní policií, vytvořením nového modelu spolupráce a koordinace. Důležitou součástí projektu jsou aktivity anti-konfliktního týmu, workshopy pro experty policejní psychologie a trenéry krizové intervence.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

  • Workshopy a praktický kurz pro policejní psychology a specialisty na krizové intervence, policejní vzdělávací / výcviková konference, workshopy s profesionály cizinecké policie,
  • školení a vybavení týmu pro boj proti konfliktům, včetně bilaterálních aktivit, jako jsou studijní návštěvy a workshopy s norským partnerem,
  • mezinárodní výroční konference Asociace evropských policejních vysokých škol (AEPC),
  • vytvoření nového modelu spolupráce a koordinace mezi městskou a státní policií, včetně vyhodnocení stávající spolupráce, formulace doporučení ke zlepšení dohod o koordinaci (katalog preventivních opatření), sdílení datového systému, výměna informací a osvědčených postupů mezi policií (obecní, okresní, regionální) a územní samosprávy na různých úrovních.