Zvolte si oblast:

Harmonogram výzev programu Kultura

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 6. 2019
  • Upřesnění v nadpisu
  • Grafická úprava tabulky
  • Aktualizace harmonogramu výzev

Aktuálně nejsou v programu Kultura otevřeny žádné výzvy pro předkládání žádostí o grant. Plánovaný harmonogram vyhlášení jednotlivých výzev v programu v letech 2019 až 2021 je uveden níže.

Harmonogram zahrnuje také výzvy určené na podporu bilaterálních setkání mezi českými žadateli a potenciálními partnery z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Cílem těchto výzev je umožnit osobní setkání s partnerem a pro dojednání spolupráce na projektu, který je plánován k předložení v hlavní výzvě. Výzvy na bilaterální setkání budou otevřeny před každou hlavní výzvou programu.

V případě nevyčerpané alokace mohou být vyhlášeny doplňující výzvy.

Otevřené výzvy a výzvy na podporu bilaterálních setkání 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Harmonogram výzev
Výzva - Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví     výzva na bilaterální setkání                                                        
    otevřená výzva  hodnotící proces                                      
Výzva - Současné umění I.     výzva na bilaterální setkání                                                        
   

  otevřená výzva

hodnotící proces                                        
Výzva - Profesionální kulturní a umělecká kritika     výzva na bilaterální setkání                                                        
   

 otevřená výzva 

hodnotící proces                                        
Výzva - Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem     výzva na bilaterální setkání                                                        
     
otevřená výzva
hodnotící proces                                        
Výzva - Inovativní využití kulturního dědictví                   výzva na bilaterální setkání otevřená výzva hodnotící proces                      
Výzva - Současné umění II.                                     výzva na bilaterální setkání otevřená výzva hodnotící proces