Zvolte si oblast:

Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Fakta o projektu:
Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy
Realizátor projektu: Národní muzeum pivovarnictví o.p.s.
Číslo projektu: KU-CH1-128
Cílová skupina: Studenti (jakýkoli věk)
Veřejnost
Partner projektu z donorského státu: Kveiktraining.com (NOR)
The Herring ERA Museum (ISL)
Partner projektu z ČR: Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT
Status: V procesu (15. 4. 2021 – 30. 4. 2024)
Celkové výdaje: 41 603 537 Kč
Výše grantu: 37 411 683 Kč
Místo realizace projektu: Středočeský kraj
Více informací: www.pivovarkostelec.cz

Stručné shrnutí projektu:

Revitalizace pivovaru spočívá v obnově havarijních úseků areálu pivovaru a v kompletní obnově původní technologie pivovaru, která bude následně umístěna do trvalých expozic. Značnou část expozice uvedeme do provozuschopného stavu pro vytvoření unikátního živého muzea.

Objekty pivovaru určené k revitalizaci jsou zásadně staticky narušené, masivně do nich zatéká a dochází k nevratným škodám, interiéry těchto budov jsou také zdevastované. Rovněž vybrané technické movité památky jsou poškozené a dochází u nich k degradaci vyžadující okamžité kompletní ošetření a restaurátorský zásah.

Navržený projekt obsahuje vedle stavebních a restaurátorských aktivit také zpřístupnění muzea pivovarnictví veřejnosti a pořádání kulturních aktivit změřených na komunitní setkávání. Nikde v České republice neexistuje obdobné muzeum, nebo tak jedinečná kulturní památka, která by oblast pivovarnictví mapovala v celé jeho šíři. Takřka 4000 m2 výstavních ploch tvoří logický okruh od vstupních surovin po výsledný produkt, zahrnující mimo uvedené technologické procesy také architekturu a místopis. Několik okruhů bude tvořeno zčásti muzeálními exponáty a zčásti funkční pivovarskou technologií z 30.let 20. století. Část expozice bude věnována menšinám.

Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří veřejnost (návštěvníci muzea a kulturních programů) a studenti různého věku, včetně odborné veřejnosti.

Projekt bude realizován se zapojením partnerů z Norska, Islandu a České republiky, kteří budou vstupovat do projektu jako odborní konzultanti (oprava nemovitých a movitých památek, interaktivní expozice, odborná publikace, kulturně-vzdělávací aktivity apod.).