Kultura

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Kultura
Základní informace
Výše grantu 28 000 000 EUR
Spolufinancování programu 4 941 176 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz
Partner programu Ministerstvo kultury ČR
Partner programu z donorského státu The Icelandic Centre for Research (RANNIS) (tbd)
The Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA)
The Norwegian Arts Council (ACN)
Cíl programu Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví
Programová oblast Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.