Plný sál kina Světozor sledoval 

přednášku profesora Höschla 

na téma destigmatizace duševního 

zdraví v rámci projektu Mindset.

Foto Jiří Pasz