I. Psychiatrická péče

Péče o duševně nemocné pacienty byla  

po dlouhou dobu poskytována především  

v rámci institucí. Cílem projektů podpořených 

z Norských fondů byla také podpora alter-

nativních forem péče o psychiatricky 

nemocné pacienty pomocí komunitní péče  

a péče o pacienty v domácím prostředí.