V číslech

milionů Kč uděleno (včetně doprovodných aktivit)

podpořených projektů

podpořených projektů v oblasti psychiatrické péče

podpořených projektů v oblasti péče o děti

doprovodných aktivit

*)

464,2

90

62

28

15

*)

 Do 31. července 2017 je výzva na předkládání projektů na podporu doprovodných aktivit

 (projektů bilaterální spolupráce nad rámec schválených projektů) stále aktuální.

Pobyt pro děti po onkologické léčbě 

a jejich rodiče, Drahonín u Tišnova 

– Šafránkův mlýn, duben 2016. Foto 

Nadační fond dětské onkologie KRTEK