Celkově šlo na podporu veřejného zdraví 

v České republice téměř půl miliardy korun. 

Z Norských fondů bylo podpořeno 90 velkých 

i menších projektů, které pomáhají tam, kde 

je to potřeba.