Kontakty

Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu
czp@mfcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví – Partner programu
www.mzcr.cz

Norwegian Institute of Public Health – Norský partner programu
www.fhi.no 

Únor 2017

Foto na obálce: 

Vyšetření novorozence v ordinaci 

pro rizikové novorozence Fakultní 

nemocnice Olomouc. 

Foto Tomáš Železný

podpořených projektů a doprovodných aktivit

mil. Kč realizovaných v letech 2014-2017

105
457

za

www.eeagrants.cz

www.norwaygrants.cz

#Inspirace&Spolupráce

Administrativa, která se vyplatí!