Česká republika patří mezi země s dobrou 

úrovní zdravotního stavu obyvatelstva, avšak 

i přes znatelný pokrok v poskytování zdravotní 

péče stále existují rozdíly mezi ČR a ostatními 

státy EHP, stejně jako v jednotlivých regionech 

v rámci republiky.

Strategií Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti 

veřejného zdraví“, který byl financován 

z Norských fondů, je zlepšit zdravotní péči 

v oborech, kterým není věnována dostatečná 

pozornost a které jsou dlouhodobě pod-

financovány.

O programu

Běžná činnost Centra provázení – odborného 

střediska Společnosti pro mukopolysacharidosu, 

která už více než 20 let pomáhá rodinám 

pečujícím o děti nemocné jednou z nejtěžších 

chorob současnosti. Foto Archív Společnosti 

pro mukopolysacharidosu