34

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

S Modrým hrochem bez úrazu

Nadační fond Modrý hroch

1 172 484 

Prevence jako komunikace o rizikovém  

chování v běžných situacích

Kidmap, z. s.

1 560 000 

Bezpečné dětství – u vody bez nehody

Centrum péče o děti a rodinu

3 400 665

Dožij se dvaceti

Nadační fond Kolečko

 534 600 

Prevence jako komunikace o bezpečnosti prostředí,  

ve kterém se dítě pohybuje

Kidmap, z. s.

1 570 000 

Vzdělávací programy a kampaně prevence  

poruch příjmu potravy ve třetích krajích ČR

Sdružení D, z.ú.

2 320 274

Krtek v pohybu

Nadační fond dětské  

onkologie Krtek

3 044 043

Implementace systému uceleného působení terapií 

využitelného při práci s hendikepovanými dětmi

Centrum aplikovaného vývoje  

a dalšího vzdělávání, o. p. s.

3 011 778

Šťastné dětství

Slezská diakonie

1 653 541

Poradenské centrum a podpora dětí  

a mladých lidí po úraze popálením

Popálky, o. p. s.

2 666 370

Cepík – primární prevence obezity  

v dětském věku

Centrum podpory zdraví, o. s.

3 118 149

Podpora provázení rodin dětí  

se vzácným onemocněním

Společnost  

pro mukopolysacharidozu

1 762 186

Menší granty