33

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Vojtova metodika II. generace  

– šance pro ohrožené děti

SVR – Společnost pro vývojovou 

rehabilitaci, o. p. s.

6 796 937

Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží  

v dětské léčebně Vesna

Státní léčebné lázně Janské 

Lázně

6 006 415

Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění  

ve Fakultní nemocnici v Motole

FN Motol

24 777 933

1

 

Zahajovací řeč u příležitosti prvního preventivního 

 

kurzu, (zleva) MUDr. Vladimír Bartl, MUDr. Jan Škvařil, 

 

prof. Ladislav Plánka. Foto FN Brno

2

 

Nově vybavené Centrum vývojové péče 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň. Foto Zuzana Vacková

1

2