32

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Podpora činnosti Národního koordinačního  

centra prevence úrazů, násilí a podpory  

bezpečnosti pro děti

FN Motol

12 208 187

Prevence dětských úrazů FN Ostrava

FN Ostrava

10 597 795

Primární, sekundární a terciární prevence dětských  

úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice

Thomayerova nemocnice

11 718 331

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno

FN Brno

7 147 305

Nové metody v následné péči o děti  

s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN

Všeobecná Fakultní nemocnice 

v Praze

5 072 573

Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého  

sledování neuromotorického vývoje dětí  

s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje

Krajská nemocnice T. Bati

6 000 137

Rozvoj činnosti a modernizace Centra vývojové péče 

Neonatologického oddělení FN Plzeň

FN Plzeň

6 943 098

Prevence následků onemocnění a zdravotních  

problémů v dětském věku ve FN Olomouc

FN Olomouc

7 143 205

Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče  

u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové

FN Hradec Králové

5 277 469

Ambulantní dlouhodobé sledování  

vysoce rizikových novorozenců

Ústav pro péči o matku a dítě

6 560 805

Zlepšení kvality dispenzární péče  

o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a. s.

6 357 128

Centrum multidisciplinární péče pro děti  

s perinatální zátěží ve FN Motol

FN Motol

5 081 197

Prevence následků onemocnění a zdravotních  

problémů v dětském věku ve FN Ostrava

FN Ostrava

13 942 400

Podpořené projekty

Velké granty