31

Mezi vzácná onemocnění patří takové nemoci, které se vyskytují u méně než 
500 osob na 1 milion obyvatel. Přestože se onemocnění objevují velmi vzácně, 
je třeba zajistit dostatečné znalosti praktických i odborných lékařů, které vedou 
k včasnému rozpoznání těchto onemocnění a k předání pacienta do péče 
odborníků.

Podpořené projekty usilují o zlepšení komplexní péče o osoby se vzácnými 
chorobami zavedením nejnovějších metod diagnostiky, centralizací péče o tyto 
pacienty a posílením informovanosti odborné i laické veřejnosti, včetně osob 
podílejících se na péči o děti se závažnou diagnózou vzácného onemocnění. 

c)  Vzácné choroby