milionu Kč na zlepšení péče o osoby 
se vzácným onemocněním

aktivit vedoucích ke zlepšení diagnostiky vzácných 
onemocnění a péče o nemocné se vzácnými chorobami

vyšetřených pacientů se vzácným onemocněním

analýza stavu s doporučeními v oblasti poskytování 
informací o existenci vzácného onemocnění 
v rodině ze strany zdravotnických pracovníků

26,5

6

100

1

V číslech