Vyšetření novorozence pomocí 

pořízeného ultrazvukového 

přístroje. Foto Tomáš Železný

dětí využívajících kvalitních preventivních 
aktivit v průběhu projektu

edukačních brožur pro rodiče

proškolených zdravotníků

proškolených rodičů

nové přístroje = 4 nové vyšetřovací programy

293

1 500

111

80

4

V číslech