28

Fakultní nemocnice Olomouc rozšířila své aktivity v rámci sekundární a terciární 
prevence, tedy rozpoznání nemocí a předcházení komplikací u předčasně 
narozených dětí. Pracoviště novorozeneckého oddělení a ordinace pro rizikové 
novorozence Fakultní nemocnice Olomouc byly v rámci projektu vybaveny 
potřebnými přístroji a zdravotnickou technikou v celkové hodnotě 8 570 363 Kč.

Díky projektu vznikl vzdělávací program v oblasti laické i odborné resuscitační 
péče. Kurzy určené pro rodiče nabízí oddělení před propuštěním s nezralým 
rizikovým dítětem z porodnice domů, a to všem rodičům, jejichž děti prošly zdejší 
jednotkou intenzivní péče. Zdravotníci si zase prostřednictvím edukace zvyšují 
svou odbornou úroveň.

Péče o novorozence je díky projektu na výrazně vyšší úrovni. Fakultní nemocnice 
Olomouc pořídila nové vybavení – moderní ultrazvukový přístroj (1 ks), sítnicovou 
kameru (1 ks), zařízení pro tlakové mapování (1 ks) a speciální resuscitační modely 
(3 ks). Tyto přístroje pomáhají při prevenci, diagnostice a včasné léčbě některých 
onemocnění a zdravotních problémů dětí v raném věku. Zejména předčasně 
narození novorozenci jsou ohrožováni poruchami srdce, zraku, močového ústrojí 
nebo například mozkovou obrnou. 

Díky nové technice a moderním přístupům se 

daří tato rizika výrazně snižovat.

Prevence následků onemocnění a zdravotních 

problémů v dětském věku ve Fakultní 

nemocnici Olomouc

Příklad projektu

Příjemce: 

Fakultní nemocnice 

Olomouc