Dětská léčebna Vesna v Janských 

lázních – s pomocí rukavice děti 

cvičí při léčbě těžkých pohybových, 

neurologických a onkologických 

onemocnění. Foto Radana Dvořáková

milionů Kč na podporu programů primární 
a sekundární prevence

velkých projektů

menších projektů nestátních neziskových organizací

nových zdravotnických přístrojů

vytvořených programů prevence

dětí využívajících kvalitních preventivních aktivit

nové metodiky s doporučeními pro praxi

osvětových a mediálních kampaní

91

11

52
33

3 700

2
5

V číslech