Fotografie z úvodního kurzu 

pro žáky prvního stupně. Návštěva 

u skutečného pacienta v doprovodu 

lékaře KDCHOT MUDr. Jana Škvařila.

Foto archív FN Brno

programů primární prevence

informačních úrazových manuálů 
pro rodiče a děti (4000 výtisků)

webová stránka www.detibezurazu.cz,  
na které je možné se přihlásit do preventivních kurzů

žáků kurz absolvovalo v roce 2016

5

10

1

425

V číslech