24

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno 
pokračuje v projektu preventivního programu pro žáky středních, základních  
a mateřských škol, jehož podstatou je setkání zdravých a hospitalizovaných  
dětí. Žáci se tak seznámí s dětskými úrazy a jejich léčbou přímo v nemocnici  
od svých vrstevníků, ošetřujících lékařů a sester. Jedná se o první takto 
koncipovaný preventivní program v České republice. Dětskou nemocnici  
už od spuštění programu na jaře 2016 navštívilo patnáct tříd vždy ve třech 
preventivních programech.

Projekt má rovněž své vlastní webové stránky 

www.detibezurazu.cz,  

na kterých se mohou zájemci registrovat do jednotlivých kurzů.

„Každá návštěva je spojena s velkým zážitkem, protože  

děti na vlastní oči vidí svého vrstevníka, který je v nemoc- 

nici se zlomeninou nebo jiným úrazem. Často vidí jizvu 

po operaci nebo dokonce zevní fixační aparát. Děti 

si povídají o tom, jak k úrazu došlo, a díky tomu snáz 

pochopí, že rizikům je třeba se vyhýbat. Rizika jsou dětem 

předškolního věku předváděna na názorných pomůckách 

představujících nebezpečné předměty, pro starší děti jsou 

připraveny modely kostí po zlomenině nebo informační 

brožury. Součástí programu bývá i povídání o první pomoci 

a návštěva odborných provozů traumacentra. Děti si během 

těchto preventivních programů vyzkoušejí, jaké je to nosit 

sádru, vidí operační sál a nástroje, které se používají,  

a zkusí si například, jak se vrtá do kosti při osteosyntéze.“

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.,

vedoucí projektu FN Brno

„Měli jsme možnost se seznámit s dětskými úrazy a jejich 

prevencí nejenom teoreticky, ale navštívili jsme i oddělení, 

kde jsme si mohli popovídat s dětskými pacienty. Podívali 

jsme se do sádrovny, kde vybraným dětem sestřičky 

vyrobily parádní sádru. Kdyby bylo nutné mít ji doopravdy 

na zlomené ruce, už by to nebylo tak zábavné. Odcházeli 

jsme plni dojmů a snad si budeme pamatovat, jak se 

správně chovat, abychom nemuseli navštívit nemocnici 

znovu, tentokrát jako pacienti.“

ZŠ Modřice, výukový program Dětské úrazy

Preventivní buňka Centra dětské 

traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Příklad projektu

Příjemce: 

Fakultní nemocnice Brno

Partner:

Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje