Loutky z divadelního programu 

„Smolařínek“, při kterém děti aktivně 

spolupracují a učí se, jak předcházet 

úrazům a reagovat na nebezpečné 

situace. Foto Nadační fond Modrý hroch

milionů Kč rozdělených mezi velké a menší projekty

velké projekty fakultních nemocnic 

nově vytvořené centrum na národní úrovni

vytvořených aktivit vedoucích 
ke snížení počtu úrazů u dětí

dětí využívajících preventivních aktivit

menších projektů zaměřených na prevenci 
úrazů v dětském věku

vytvořených programů prevence dětských úrazů

nových metodik k prevenci pro rodiče a děti

49,9

4

7

55 000

5

5
5

V číslech