Vyšetření novorozence sítnicovou 

kamerou v ordinaci pro rizikové  

novorozence, FN Olomouc. Foto 

Tomáš Železný

milionu Kč rozděleno na velké i menší projekty

velkých projektů (granty nad 4,5 milionu Kč)

menších projektů (granty do 3,2 milionu Kč)

partnerské projekty

167,4

16
12

2

V číslech