19

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Rozvoj komunitního centra Dvojí svět

BONA, o. p. s.

1 415 139

Centrum služeb pro osoby s chronickým  

duševním onemocněním

Darmoděj, o. s.

2 859 473 

Zpátky do života – program komunitní péče  

pro klienty s autismem

APLA Praha

1 603 047

WO-LE – CESTA DO KOMUNITY: rozvoj komunitních  

služeb směrem k plnohodnotnému životu pacientů  

s psychiatrickým onemocněním

Centrum komunitní práce Ústí 

nad Labem

1 452 627 

Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního 

multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov

Fokus Opava

1 833 053 

Dobroduš – služba následné péče pro lidi  

s duševním onemocněním

Diakonie ČCE

1 499 200 

1

 

Zaměstnanci partnerských institucí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

 

a partnera NST Tromsø na workshopu v Norsku. Foto Vojtěch Malina

2

 

PhDr. Petr Winkler a sir David Goldberg diskutovali v Norském Bergenu 

 

o specifikách českého prostředí v oboru destigmatizace lidí s duševní nemocí, 

 

v rámci projektu Mindset. Foto Jiří Pasz

1

2