18

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Vzdělávání odborníků z nelékařského prostředí

ESET-HELP, o. s.

1 512 848

Mindset: destigmatizační seminář  

pro střední zdravotní školy

Nadace Academia Medica 

Pragensis

1 190 161 

Vím, proč jím?/Vím, proč jím!

Občanské sdružení Anabell

731 088 

Informační aktivity k reformě psychiatrické péče

Dobré místo, o. s.

775 620 

Peer aktivity

Dobré místo, o. s.

1 091 556 

Na vlastní kůži - destigmatizace psychiatricky  

nemocných pomocí předávání zkušeností

Centrum podpory  

transformace, o. p. s.

1 457 135 

Vytvoření komplexního programu zdravotně  

sociálních služeb vedoucích k prevenci dlouhodobé 

hospitalizace lidí se závažným duševním onemocněním 

         

Sdružení Práh

3 529 148

Od izolace k integraci prostřednictvím komplexní  

komunitní péče pro klienty znevýhodněné  

duševním onemocněním

Česká společnost  

pro duševní zdraví

3 215 012

Rodina a autismus

Dětský klíč Šumperk, o. p. s.

646 536  

Komplexní program péče pro klienty  

s duálními diagnózami

Společnost Podané ruce, o. p. s.

688 734 

Case management v léčbě osob ohrožených  

závislostí na návykových látkách, které trpí  

další psychiatrickou diagnózou

Sananim, z. ú.

2 405 478

Zippy´s Friends v České republice

Svépomocná asociace 

psychogenních poruch příjmu 

potravy

1 578 671 

Klub Esprit – podpora osob s duševním  

onemocněním v Chomutově a okolí

Masopust, z. s.

1 156 481