17

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Vytvoření internetové multidisciplinární poradny  

a platformy destigmatizačního webu

Centrum pro rozvoj péče  

o duševní zdraví

2 436 181

Healthy and Free

Svépomocná asociace 

psychogenních poruch příjmu 

potravy

2 705 172

Ti, kterým se vyhýbáme

Fokus České Budějovice, o. s.

1 435 788

Studio 27 „zaostřeno na duši“

Fokus Praha, o. s.

1 568 585   

Duševně nemocných se bát nemusíme!

CEDR Pardubice, o. p. s.

523 512

NEVIDITELNÍ LIDÉ – aneb jsou schizofrenici nebezpeční?

Fokus Labe

2 361 876

Destigmatizační aktivity organizace Lomikámen, o. s.

Lomikámen, o. s.

626 994   

Diagnóza neznamená konec

Oblastní charita Vyškov

1 147 600

Komunikační kampaně na podporu využívání komunitních 

pobytových a terénních služeb pro nemocné schizofrenií

Česká asociace pro psychické zdraví

2 085 588

Paralelní životy II.

Art Movements

1 428 705 

Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci

LEDOVEC, o. s.

1 400 753

Příprava multidisciplinárního komunitního týmu  

a destigmatizační vzdělávání pracovníků

FOKUS Mladá Boleslav, sdružení pro 

péči o duševně nemocné

860 238 

Dialekticko-behaviorální terapie v péči  

o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti  

(DBT v péči o osoby s PO)

Občanské sdružení Kaleidoskop

1 358 931 

Psychiatrická nemoc očima dětí – destigmatizační  

program pro základní školy

Centrum komunitní práce  

Ústí nad Labem

1 257 347 

Vzdělávací modul zaměřený na psychopatologii  

a léčbu v prostředí komunitní péče; 

Péče o duševní zdraví  

– region Pardubice

3 336 105

Destigmatizace (menší granty)