16

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Multidisciplinární komunitní péče o duševně  

nemocné pro Prahu 11 a přilehlé okolí – posílení  

materiální technické základny

ESET-HELP, o. s.

1 929 510 

Služby schizofrenikům v domácím prostředí

DOTYK II, o. p. s.

1 280 171 

Propojení sociálních a zdravotních služeb pro osoby  

s těžkým duševním onemocněním v okrese Cheb

FOKUS Mladá Boleslav, sdružení 

pro péči o duševně nemocné

2 086 851

1

 

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr a nově rekonstruované

 

prostory. Foto Jan Somer

2

 

V Psychiatrické léčebně Šternberk vznikla smyslová stezka 

 

pro pacienty. Její součástí je také dendrofon, využívaný 

 

k podpoře sluchu, hmatu a kognice. Foto Tomáš Železný

1

2