15

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním 

onemocněním – zavedení terénní služby

Duševní zdraví, o. p. s.

2 214 462

Komunita, rehabilitace, léčba

Green Doors, z. ú.

1 847 527    

Komunitní centrum Podskalí

Fokus Praha, o. s.

3 383 333

Poskytnutí stabilního komunitního zázemí  

a dialekticko-behaviorální terapie v péči  

o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti

Občanské sdružení  

Kaleidoskop

2 999 052 

Rozšíření komunitních služeb pro osoby s duševním 

onemocněním v Řevnicích

Občanské sdružení náruč

3 478 420

Komplexní program péče organizace Lomikámen  

o psychiatricky nemocné osoby

Lomikámen, o. s.

1 364 486

Zavedení programu rehabilitačního bydlení pro osoby  

s dlouhodobou duševní nemocí v Hradci Králové

Péče o duševní zdraví  

– region Pardubice

3 336 105

Denní stacionář sociálně rehabilitačního  

centra Zahrada 2000

Zahrada 2000, z. s.

1 686 995 

Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec

LEDOVEC, o. s.

1 558 937 

Psychosociální komunitní centrum pro lidi s duševním 

onemocněním Písek – I. fáze

Fokus Písek

2 829 821

Společně: Komplexní program podpory mladých  

dospělých s duševním onemocněním při odchodu  

z dětského domova

Fokus Tábor

1 226 840    

Terénní psychosociální tým

Společnost Mana, o. p. s.

1 011 523    

VILLA - vznik chráněného komunitního bydlení  

pro psychiatrické pacienty v Ústeckém kraji

Fokus Labe

2 492 629 

Komunitní péče (menší granty)