14

Název projektu

Příjemce grantu

Grant (Kč)

Komplexní a integrační rehabilitační centrum  

VFN pro osoby s duševní poruchou

Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze

8 045 843

Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené 

psychiatrickou poruchou některého z jejích členů

Thomayerova nemocnice

8 947 693

START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti

Psychiatrická léčebna Šternberk

17 856 138

Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené 

rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení

Albertinum, odborný léčebný 

ústav, Žamberk

19 183 907

Vytvoření podmínek pro zavedení systému  

rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna  

Červený Dvůr

19 710 074

Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice

Psychiatrická nemocnice  

Horní Beřkovice

25 347 555

Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení  

(s ucelenou psychiatrickou rehabilitací)

Psychiatrická nemocnice  

v Dobřanech

20 159 950

SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví  

a nácvik schopností samostatného života

Psychiatrická nemocnice 

Bohnice

19 690 497

Implementace systému ucelené rehabilitace  

pro osoby s duševním onemocněním v PNMO

Psychiatrická nemocnice 

Marianny Oranžské

6 663 940

Vytvoření podmínek pro implementaci transformace 

psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji

Psychiatrická nemocnice  

v Opavě

14 980 786

Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci 

v psychiatrické péči

Fakultní nemocnice Ostrava

21 372 249

Implementace systému ucelené rehabilitace  

Psychiatrické léčebny U Honzíčka

Písecká zdravotní, a. s.

8 518 606

Vytvoření systému ucelené psychiatrické  

rehabilitace a jeho implementace v lůžkových  

zařízeních následné péče

Psychiatrická nemocnice 

Bohnice

15 206 332

Podpořené projekty

Komplexní rehabilitační programy (velké granty)