Prostory nového Peer klubu.

Foto Daniel Machocký

V číslech

komplexních systémů nového přístupu k rehabilitaci

pacientů, kteří absolvovali nový systém rehabilitace

pacientů v rámci programu monitoringu fyzické aktivity

pacientů, kteří byli zařazeni do screeningového program

posluchačů konferencí (3 pořádané konference)

zahraniční stáže v Tromsø

zahraniční stáže norského partnera v Praze

m

2

 rekonstruovaných prostor pro fyzioterapii 

a tréninkové byty

kompletně zrekonstruované tréninkové byty 
pro nácvik schopností samostatného života

Peer klub

proškolených zaměstnanců v nových 
metodách ucelené rehabilitace

9

167
135

 1000

152

2
2

1 219,3

3

1

73

„Funkčnost celého systému 

byla v praxi otestována 

a bylo zahájeno prospektivní 

sledování jeho efektivity. 

Komplexní přístup k péči 

o tělesné zdraví duševně 

chorých je dnes v popředí 

zájmu psychiatrické komu-

nity a v našem prostředí se 

jedná o unikátní projekt.“ 

Vojtěch Malina, 

projektový manažer, 

Psychiatrická 

nemocnice Bohnice