Psychiatrická léčebna Červený 

Dvůr a nově rekonstruované 

prostory. Foto Jan Somer

nově zavedený systém rehabilitace

nové oddělení 3D (oddělení detoxifikace, 
diagnostiky a diferencované péče)

pacientů již prošlo novým programem

nově vybavených pokojů pro pacienty
metodách ucelené rehabilitace

m

2

 rekonstruované plochy

1
1

450

10

707

V číslech