10

Projekt vytvořil prostředí pro nový způsob práce se závislým člověkem v ústavní 
léčbě. Dosud bylo standardem nabídnout všem pacientům stejně (programově  
a časově) strukturovanou dlouhodobou léčbu bez ohledu na jejich reálnou 
situaci. Role pacienta byla od úvodu pasivní, málo kompetentní a omezená  
v mnoha směrech. Projekt umožnil nahradit stávající vstupní oddělení (detox) 
oddělením 3D (oddělení detoxifikace, diagnostiky a diferencované péče), kde: 
• probíhá analýza potřeb pacienta a je navržen další léčebný postup, který  
 více odpovídá jeho zjištěným možnostem a potřebám,
• je terapeutický program zcela individualizován, aby léčbu zvládli i pacienti 
 s různými specifickými potřebami (vzniklo tak mimo jiné prostředí, kde se 
 mohou léčit lidé, kteří byli dosud ve standardně strukturované odvykací  
 léčbě znevýhodňováni, např. pro souběžné duální diagnózy), 
• je nabídnuto pokračování léčby mimo ústavní prostředí a je zajištěna
 komplexní stabilizace,
• je role pacienta od počátku maximálně aktivní s minimem paušálních omezení.

Projekt byl v prosinci 2016 oceněn 

cenou Kiron za nejlepší adiktologický počin 

roku 2016.

*)

Vytvoření podmínek pro zavedení 

systému rozšířené a diferencované péče 

v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr

Příklad projektu

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je od roku 1966 zařízením specializovaným  
na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického 
hráčství. V současnosti je kapacita léčebny 109 lůžek, ročně absolvuje terapeu-
tický program v léčebně 550 až 750 pacientů.

*

 Adiktologie je věda zabývající 

se závislostmi na návykových 

látkách.

Příjemce: 

Psychiatrická léčebna 

Červený Dvůr (ČR)