O programu

Pod označením živé umění se skrývá několik  

uměleckých směrů – divadlo, tanec, hudba,  

film nebo výtvarné umění. Živé umění  

vzniká tady a teď, reflektuje současnou  

situaci a promlouvá k celé společnosti. 

Taneční pocta ping-pongu v podání 420PEOPLE 

na festivalu Tanec Valmez (2015),

foto Jakub Sobotka