Kontakty

Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu
czp@mfcr.cz

Ministerstvo kultury – Partner programu
www.norskefondy.cz

Arts Council Norway – Norský partner programu
www.kulturradet.no 

www.eeagrants.cz
www.norwaygrants.cz

#Inspirace&Spolupráce

Administrativa, která se vyplatí!

41

uměleckých projektů a doprovodných aktivit  

mil. Kč realizovaných v letech 2014–2017

za téměř

se

partnery z Norska a Islandu

77

41

Srpen 2016

Foto na obálce: 
Vyvrcholení workshopu Rosti Nováka 
a Sverre Waggeho, projekt Cirk-UFF 2015, 
foto Miloš Šálek