Prostřednictvím

 EHP a Norských fondů přispívají 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském 

hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních 

vztahů 

s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, 

východní a jižní Evropě. EHP a Norské fondy patří 

mezi dotační tituly, které kladou důraz na sdílení 

a výměnu zkušeností mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 

období 2009–2014 přibližně 

3,5 mld. Kč, které 

směřovaly do řady oblastí. Nově byla podpořena 

i oblast

 živého umění.