29

Pavel Hošek – Site Specific art v broumovském klášteře,

 

foto Ivan Pinkava

2

 Představení Don Quijote jako součást projektu 

 

„3 podoby svobody – podpora kulturní rozmanitosti  

 

v Ústí nad Labem“, foto Marek Štim 

1

2