28

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

DOC.STREAM: Nové  

podněty pro česko–norské 

dokumentární prostředí

DOC.DREAM  

– spolek pro podporu  

dokumentárního filmu

Bergen International  

Film Festival

2 605 724

Western Norway  

Film Centre

Pracovní cesta – setkání  

s norskými filmovými  

profesionály  

na Sommerfilmfest

DOC.DREAM  

– spolek pro podporu  

dokumentárního filmu

Western Norway  

Film Centre

80 947

Posílení publicity  

subprojektu – uspořádání 

tiskové konference  

v Praze a zajištění účasti 

norských novinářů  

a partnerů projektu na TK  

a na MFDF Jihlava

DOC.DREAM  

– spolek pro podporu  

dokumentárního filmu

Bergen International  

Film Festival

169 287

Western Norway  

Film Centre

Festivaly živého kina –  

Spolupráce české (PAF)  

a norské (SCREEN CITY) 

platformy pro film  

a současné umění  

pohyblivého obrazu

PAF, z. s.

Screen City

2 234 812

Polární záře nad Ostrava 

Kamera Oko 2015

Kamera Oko s.r.o.

The Norwegian Society  

of Cinematographers

640 000

Celkem

 

 

76 673 668

Filmové umění