27

CODA, inspirace  

pro TANECVALMEZ

Základní umělecká škola 

B-Art, o.p.s.

CODA Oslo International 

Dance Festival

460 412

Srovnání různorodých  

cest loutkového  

nastudování norské 

pohádky

Národní informační  

a poradenské  

středisko  

pro kulturu

Teater Innlandet

3 452 811

Bruduheimar – World of 

Puppets (Bernd Ogrodnik)

Buchty a loutky

Divadlo ANPU

Nordspirace

DW7, o.p.s.

Dansearena nord

1 600 000

Objevujeme nová  

partnerství a témata  

na poli performativního 

umění

DW7, o.p.s.

Dansearena nord

397 208

Mezinárodní festival 

Divadlo

Mezinárodní festival  

DIVADLO Plzeň

Vesturport Europa 

Films Ltd.

1 441 908

Cirk-UFF 2015 /  

norská sekce

Společenské centrum  

Trutnovska pro kulturu  

a volný čas

Cirkus Xanti

994 000

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)