25

Výstava „Duše peněz “

DOX PRAGUE, a. s.

Libia Castro  

& Ólafur Ólafsson

 

3 243 464

ARTSCAPE NORWAY – 

přesahy výtvarných  

aspektů do veřejného

prostoru a krajiny  

v Norsku jako inspirace  

pro Českou republiku

ARCHITECTURA

ROM

2 371 000

National Tourist Routes  

in Norway

TRANS(e)MISSION – 

Partnerský projekt  

festivalů vizuálního umění  

s umělecko–technologickým 

zaměřením, pořádaných  

v Norsku a ČR

CIANT – Mezinárodní  

centrum pro umění a nové 

technologie v Praze –  

sdružení pro kulturu

TEKS – Trondheim Electronic 

Arts Centre

3 119 811

CIANT: TRONDHEIM –  

MISSION POSSIBLE  

(CI:TRON)

CIANT – Mezinárodní  

centrum pro umění a nové 

technologie v Praze –  

sdružení pro kulturu

TEKS – Trondheim Electronic 

Arts Centre

530 000

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)