24

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Výstava a performance 

event připravený kurátorkou 

Anne-Szefer Karlssen

FUTURA, občanské sdružení

Anne Szefer Karlssen

628 020

Budoucnost evropského 

designu a užitého umění

CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Norwegian University  

of Science and Technology

2 440 018

Budoucnost designu  

a užitého umění na Islandu a 

v České republice –  

podmínky a příležitosti  

pro přenos nejlepší praxe

CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Iceland Design Center

213 869

Výstava „Skvělý  

nový svět s.r.o.“

DOX PRAGUE, a. s.

3 617 661

Rozšíření projektu  

„Skvělý nový svět s.r.o.“  

(č. 1) o performativní  

instalaci „Hikikomori“ 

s doprovodným programem

DOX PRAGUE, a. s.

Lars Nesser

339 613

Rozšíření projektu „Skvělý 

nový svět s.r.o.“ (č. 2)  

o disciplinu pohybového 

antropologického divadla

DOX PRAGUE, a. s.

Kenneth Flak

491 187

Na pomezí samoty

 DEAI (Setkání) o.s.

Atelier Nord,

3 516 000

Skaftfell–Centre  

for Visual Art

Výtvarné umění