23

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Mezinárodní romský  

hudební festival Romale

MIRET, z.s.

Stella Polaris

2 308 361

Scintilla Tour

Beata Hlavenková

LOOK PROMO Marius  

Solvang Hansen

884 884

Světový romský festival 

KHAMORO

SLOVO 21, z.s.

NGO Yagori

1 870 000

PUNKT/MUSIC INFINITY

ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.

Stiftelsen Punkt

2 470 000

Mezinárodní hudební  

festival Bohemia  

JazzFest 2015

Bohemia JazzFest, o.p.s.

Hakon Kornstad Ensemble 

„Tenor Battle“

3 245 220

The Sunna Gunnlaugs Trio

 

Zpívejme!

Kühnův smíšený sbor, z.s.

Tone Bianca Sparre Dahl

2 272 149

Showcase festival  

ITCH MY HAHAHA

Standard island, z.s.

Jon-Eirik Boska Musikk

2 571 691

Synapse 2015

MeetFactory o.p.s.

Stiftelsen Insomnia

2 856 847

Touch the Music –  

Music the Art  

of the Soul

INCOGNITI o.s.

Tou Scene AS

3 260 920

Filmová akademie  

Miroslava Ondříčka  

v Písku o.p.s

Jihočeská komorní  

filharmonie České 

Budějovice

Jihočeské divadlo, p.o.

Sladovna Písek o.p.s.

Klasická soudobá a alternativní hudba