22

doprovodná aktivita projektu, která rozšiřuje 
spolupráci s partnery z Norska a Islandu

partner z Norska

partner z Islandu

partner z České republiky

Legenda