2

EHP a Norské  

fondy 2009–2014

3 dárcovské země

16 přijímajících zemí

1,79 mld. EUR  

(cca 48,5 mld. CZK)

EHP fondy

988,5 mil. EUR  

(cca 26,8 mld. CZK)  

financovaných Islandem,  

Lichtenštejnskem  

a Norskem

Norské fondy

800 mil. EUR  

(cca 21,7 mld. CZK)  

financovaných Norskem

Norsko

Island

Estonsko

Litva

Lotyško

 Polsko

Maďarsko

Slovensko

Slovinsko

Chorvatsko

Rumunsko

Bulharsko

Řecko

Kypr

Malta

Španělsko

 

Portugalsko

Lichtenštejnsko

Česká Republika

3,5 mld. Kč