19

„V České republice se stále potýkáme s pojetím designu, které má pramálo 
společného s neustále se měnícím světem kolem nás. Jsme více než rádi, že 
jsme mohli pozvat odborníky, kteří českému publiku ukázali nové cesty, jak 
k designu přistupovat. Pomohlo nám to nezaspat dobu a věříme, že díky  
tomu nezaspí dobu ani český design.“

Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN

Celkem proběhlo 17 přednášek a 5 workshopů, na kterých se projednávala 
témata výzkumu a budoucnosti designu, role designu ve společnosti a jeho 
udržitelnost. Přednášek se zúčastnila více než tisícovka posluchačů. 

„Workshop byl skvělý – na zajímavé a důležité téma. Ocenil jsem inspirativní 
přístup, nové metody přemýšlení a navrhování.“
(z workshopu na téma Design pro lidské potřeby pro studenty průmyslového 
designu na VŠUP v Praze, který vedl Jeremy Myerson)

„Práce s CZECHDESIGNem a jejich kolegy z UMPRUM nám umožnila velmi  
dobře nahlédnout do toho, jak se v Praze design vyučuje a chápe. Myslím, 
že si každý s sebou domů odnesl něco, o čem může přemýšlet.“

Casper Boks, vedoucí katedry produktového designu  
na Norské univerzitě vědy a technologie

Doplňkově proběhla studijní cesta do Iceland Design Centre na Islandu.

CZECHDESIGN – centrum českého designu, je nezávislá výzkumná a vzdělávací 
organizace podporující a rozvíjející český design od roku 2003. Její tým tvoří 
odborníci z oblasti designu, design managementu, vzdělávání, teorie a historie 
designu. Cílem CZECHDESIGNu je učinit český design a český průmysl konku-
renceschopným. V rámci svých aktivit pomáhá designérům i podnikatelům, 
firmám a státním institucím najít společnou řeč.

Budoucnost  

evropského designu  

a užitého umění

CZECHDESIGN

Praha (ČR)

Norská univerzita 

vědy a technologie

Trondheim (NO)