Více než roční cyklus přednášek a worksho-

pů, které se zabývaly oborem designu, jeho 

současným postavením a budoucími výzvami, 

přinesl projekt organizace CZECHDESIGN  

ve spolupráci s katedrou produktového  

designu Norské univerzity vědy 

a technologie.

Budoucnost  

evropského designu  

a užitého umění

Přednáška Guye Juliera na Vysoké škole  

uměleckoprůmyslové v Praze,

foto Jan Hromádko