15

Výstava srovnávala slavné dystopické vize budoucnosti, které popsali  
ve svých románech Aldous Huxley (Brave New World, 1932), George Orwell 
(1984, 1949) a Ray Bradbury (451° Fahrenheita, 1953), se současnou spole-
čenskou situací. Autoři uvedených knih chtěli především vyburcovat čtenáře 
a poukázat na možné hrozby budoucnosti – řízené rozkastování společnosti, 
kontrolu občanů založenou na manipulaci a strachu a vítězství povrchní kultu-
ry masových médií nad společností uznávající hodnotu knih. Výstava před-
vedla, v čem se tyto pesimistické předpovědi mýlily a v čem je dnešní realita 
mnohonásobně překonala. 

Díky spolupráci s norským japanologem Larsem Nesserem a divadelním stu-
diem Farma v jeskyni vznikla samostatná expozice s názvem „Odtržení“, která 
se věnovala japonskému fenoménu „hikikomori“ (označení lidí izolujících  
se od většinové společnosti). 

Na stejné téma navázala taneční inscenace ODTRŽENÍ/DISCONNECTED taneč-
ního studia Farma v jeskyni, která vznikla přímo pro prostory Centra DOX. 
Inscenace obdržela cenu Opera Plus pro režiséra Viliama Dočolomanského za 
nejlepší choreografii roku 2015.

V rámci výstavy proběhl doprovodný taneční workshop s Kennethem Flakem, 
norským tanečníkem a choreografem.

Skvělý nový svět

Centrum  

současného  

umění DOX

Praha (ČR)

Koncept výstavy

Leoš Válka

Kurátoři 

Leoš Válka, 

Michaela Šilpochová

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor zaměřený  
na prezentaci současného umění, architektury a designu. Vzniklo díky 
soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice 
a jeho posláním je představovat současné české a světové umění v kontextu 
důležitých společenských témat, která utváří a mění dnešní svět.