Skvělý nový svět je název rozsáhlé výstavy,  

kterou připravilo Centrum současného umění 

DOX ve dnech 11. 9. 2015 – 25. 1. 2016. 

Vybrané úspěšné projekty 2015–2016