11

Nordspirace

DW7, o.p.s.  

Olomouc (ČR)

Dansearena nord

Hammerfest (NO)

„V průběhu sezóny 2015/2016 jsme v Olomouci uvedli šest špičkových před-
stavení současného performativního umění, která divákům umožnila nahléd-
nout do dnešní norské taneční scény. Jednotlivé produkce, workshopy i debaty 
zaznamenaly vysokou návštěvnost i skvělé reakce z publika. Nezapomněli 
jsme ani na české umělce, které jsme do Hammerfestu vyslali na měsíční 
tvůrčí pobyt. Výsledkem Nordspirace jsou nově získané osobní vazby, skvělé 
kulturní zážitky i výměny zkušeností a dovedností, které budou i nadále rezo-
novat ve všech, kterých se vyvolaná vlna severské inspirace dotkla.“ 

Simona Vičarová, koordinátorka Nordspirace

„Díky této spolupráci jsme měli možnost nastavit zrcadlo našim  
postojům, umělecké praxi i způsobu uvažování, což je nesmírně důležité  
jak pro zúčastněné umělce, tak pro nás jako organizaci.“

Susanne Naess Nielsen, Dansearena nord

DW7 je obecně prospěšná společnost působící na poli kulturního 
a komunitního dění. Cílem organizace je realizace pestrých aktivit především 
z oboru současného divadla a tance. Mezi hlavní činnosti patří pořádání 
mezinárodního festivalu Divadelní Flora, provoz Divadla na cucky,  
Galerie W7 a také komunitní zahrady Za()hrada.