Výrobně vzdělávací hala ve Věznici 

Příbram. Foto: Michal Ureš