mil. Kč uděleno předem definovaným projektům 

předem definovaných projektů  

115,5

7

 10

Program v číslech

bilaterálních aktivit s partnery z Norska v souhrnné 

výši schváleného grantu více než 4,5 mil. Kč

Kaple ve Věznici Nové Sedlo, kde proběhly 

závěrečné zkoušky kurzu Údržba veřejné 

zeleně. Foto: Michal Ureš